PERANGKAT DESA

[su_tabs vertical=”yes”]

[su_tab title=”KASI PEMERINTAHAN” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

NAMA  : RUSTAM

DESA     : PLUKARAN

KECAMATAN : GEMBONG

KABUPATEN : PATI

[su_note note_color=”#1ae1e8″]

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : MI IANATUL ISLAM

SMP : MTS MUWAHIDUN

SMA : MA MUWAHIDUN

PERGURUAN TINGGI : NIHIL

[/su_note]

[su_note note_color=”#a1e81a”]
MOTT0
SELANGKAH LEBIH MAJU
[/su_note]

[/su_tab]]

[su_tab title=”KASI PEMBANGUNAN” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

FOTO

NAMA  : MASYHUDI

DESA     : PLUKARAN

KECAMATAN : GEMBONG

KABUPATEN : PATI

[su_note note_color=”#1ae1e8″]

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : NIHIL

SMP : NIHIL

SMA : PGA

PERGURUAN TINGGI : NIHIL

[/su_note]

[su_note note_color=”#a1e81a”]
MOTT0
NIHIL
[/su_note]

[/su_tab]]

[su_tab title=”KASI KESRA” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

FOTO

NAMA  : SOFWAN

DESA     : PLUKARAN

KECAMATAN : GEMBONG

KABUPATEN : PATI

[su_note note_color=”#1ae1e8″]

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD :

SMP : NIHIL

SMA : NIHIL

PERGURUAN TINGGI : STAIP

[/su_note]

[su_note note_color=”#a1e81a”]
MOTT0
NIHIL
[/su_note]

[/su_tab]]

[su_tab title=”KAUR KEUANGAN” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

FOTO

NAMA  : SUPRI

DESA     : PLUKARAN

KECAMATAN : GEMBONG

KABUPATEN : PATI

[su_note note_color=”#1ae1e8″]

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD PLUKARAN

SMP : SMP GEMBONG

SMA : SMA

PERGURUAN TINGGI : NIHIL

[/su_note]

[su_note note_color=”#a1e81a”]
MOTT0
NIHIL
[/su_note]

[/su_tab]]

[su_tab title=”KAUR ADM DAN UMUM” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

FOTO

NAMA  : SAMSUL HADI

DESA     : PLUKARAN

KECAMATAN : GEMBONG

KABUPATEN : PATI

[su_note note_color=”#1ae1e8″]

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD PLUKARAN

SMP : SMP PGRI

SMA : SMEA PGRI

PERGURUAN TINGGI : NIHIL

[/su_note]

[su_note note_color=”#a1e81a”]
MOTT0
NIHIL
[/su_note]

[/su_tab]]

[su_tab title=”KEPALA DUSUN” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

FOTO

NAMA  : ALI SHOKIBI

DESA     : PLUKARAN

KECAMATAN : GEMBONG

KABUPATEN : PATI

[su_note note_color=”#1ae1e8″]

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD JAPAN

SMP : MTS

SMA : SMA

PERGURUAN TINGGI : NIHIL

[/su_note]

[su_note note_color=”#a1e81a”]
MOTT0
NIHIL
[/su_note]

[/su_tab]]

[su_tab title=”KEPALA DUSUN” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

FOTO

NAMA  : MUHAMMAD YASIN YUSUF

DESA     : PLUKARAN

KECAMATAN : GEMBONG

KABUPATEN : PATI

[su_note note_color=”#1ae1e8″]

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : NIHIL

SMP : NIHIL

SMA : NIHIL

PERGURUAN TINGGI : STAIN KUDUS

[/su_note]

[su_note note_color=”#a1e81a”]
MOTT0
NIHIL
[/su_note]

[/su_tab]]

[su_tab title=”STAF PEMBANGUNAN” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

FOTO

NAMA  : SARNO

DESA     : PLUKARAN

KECAMATAN : GEMBONG

KABUPATEN : PATI

[su_note note_color=”#1ae1e8″]

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : MI IANATUL ISLAM

SMP : SMP

SMA : NIHIL

PERGURUAN TINGGI : NIHIL

[/su_note]

[su_note note_color=”#a1e81a”]
MOTT0
NIHIL
[/su_note]

[/su_tab]]

[su_tab title=”STAF KESRA” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

FOTO

NAMA  : SUPAR

DESA     : PLUKARAN

KECAMATAN : GEMBONG

KABUPATEN : PATI

[su_note note_color=”#1ae1e8″]

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : MI MUJAHIDIN

SMP : NIHIL

SMA : NIHIL

PERGURUAN TINGGI : NIHIL

[/su_note]

[su_note note_color=”#a1e81a”]
MOTT0
NIHIL
[/su_note]

[/su_tab]]

[su_tab title=”STAF KEUANGAN” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

FOTO

NAMA  : PARMAN

DESA     : PLUKARAN

KECAMATAN : GEMBONG

KABUPATEN : PATI

[su_note note_color=”#1ae1e8″]

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD PLUKARAN

SMP : NIHIL

SMA : NIHIL

PERGURUAN TINGGI : NIHIL

[/su_note]

[su_note note_color=”#a1e81a”]
MOTT0
NIHIL
[/su_note]

[/su_tab]]

[su_tab title=”STAF KEPALA DUSUN” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

FOTO

NAMA  : SAROSO

DESA     : PLUKARAN

KECAMATAN : GEMBONG

KABUPATEN : PATI

[su_note note_color=”#1ae1e8″]

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD

SMP : MTS

SMA : MA IBTIDAUL FALAH

PERGURUAN TINGGI : NIHIL

[/su_note]

[su_note note_color=”#a1e81a”]
MOTT0
NIHIL
[/su_note]

[/su_tab]]

[/su_tabs]