PERANGKAT DESA

KASI PEMERINTAHANKASI PEMBANGUNANKASI KESRAKAUR KEUANGANKAUR ADM DAN UMUMKEPALA DUSUNKEPALA DUSUNSTAF PEMBANGUNANSTAF KESRASTAF KEUANGANSTAF KEPALA DUSUN

NAMA  : RUSTAM

DESA     : PLUKARAN

KECAMATAN : GEMBONG

KABUPATEN : PATI

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : MI IANATUL ISLAM

SMP : MTS MUWAHIDUN

SMA : MA MUWAHIDUN

PERGURUAN TINGGI : NIHIL

MOTT0
SELANGKAH LEBIH MAJU

FOTO

NAMA  : MASYHUDI

DESA     : PLUKARAN

KECAMATAN : GEMBONG

KABUPATEN : PATI

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : NIHIL

SMP : NIHIL

SMA : PGA

PERGURUAN TINGGI : NIHIL

MOTT0
NIHIL

FOTO

NAMA  : SOFWAN

DESA     : PLUKARAN

KECAMATAN : GEMBONG

KABUPATEN : PATI

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD :

SMP : NIHIL

SMA : NIHIL

PERGURUAN TINGGI : STAIP

MOTT0
NIHIL

FOTO

NAMA  : SUPRI

DESA     : PLUKARAN

KECAMATAN : GEMBONG

KABUPATEN : PATI

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD PLUKARAN

SMP : SMP GEMBONG

SMA : SMA

PERGURUAN TINGGI : NIHIL

MOTT0
NIHIL

FOTO

NAMA  : SAMSUL HADI

DESA     : PLUKARAN

KECAMATAN : GEMBONG

KABUPATEN : PATI

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD PLUKARAN

SMP : SMP PGRI

SMA : SMEA PGRI

PERGURUAN TINGGI : NIHIL

MOTT0
NIHIL

FOTO

NAMA  : ALI SHOKIBI

DESA     : PLUKARAN

KECAMATAN : GEMBONG

KABUPATEN : PATI

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD JAPAN

SMP : MTS

SMA : SMA

PERGURUAN TINGGI : NIHIL

MOTT0
NIHIL

FOTO

NAMA  : MUHAMMAD YASIN YUSUF

DESA     : PLUKARAN

KECAMATAN : GEMBONG

KABUPATEN : PATI

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : NIHIL

SMP : NIHIL

SMA : NIHIL

PERGURUAN TINGGI : STAIN KUDUS

MOTT0
NIHIL

FOTO

NAMA  : SARNO

DESA     : PLUKARAN

KECAMATAN : GEMBONG

KABUPATEN : PATI

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : MI IANATUL ISLAM

SMP : SMP

SMA : NIHIL

PERGURUAN TINGGI : NIHIL

MOTT0
NIHIL

FOTO

NAMA  : SUPAR

DESA     : PLUKARAN

KECAMATAN : GEMBONG

KABUPATEN : PATI

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : MI MUJAHIDIN

SMP : NIHIL

SMA : NIHIL

PERGURUAN TINGGI : NIHIL

MOTT0
NIHIL

FOTO

NAMA  : PARMAN

DESA     : PLUKARAN

KECAMATAN : GEMBONG

KABUPATEN : PATI

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD PLUKARAN

SMP : NIHIL

SMA : NIHIL

PERGURUAN TINGGI : NIHIL

MOTT0
NIHIL

FOTO

NAMA  : SAROSO

DESA     : PLUKARAN

KECAMATAN : GEMBONG

KABUPATEN : PATI

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD

SMP : MTS

SMA : MA IBTIDAUL FALAH

PERGURUAN TINGGI : NIHIL

MOTT0
NIHIL